RODO

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

 • 1

Informacje ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w serwisie internetowym chlebolubni.pl (zwanym „serwisem internetowym” lub „serwisem”). Administratorem serwisu internetowego jest Chlebolubni sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20A 05-420 Józefów. Kontakt z Administratorem serwisu możliwy jest poprzez wysłanie maila na adres: piekarnia@chlebolubni.pl
 2. Operatorem serwisu internetowego jest Chlebolubni Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20A, 05-420 Józefów  (zwana dalej „Operatorem serwisu”).
 3. Hosting serwisu realizowany jest przez pl Spółkę Akcyjną z siedzibą w Szczecinie (70-653), przy ul. Zbożowej 4, NIP: 8522103252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335.
 4. Użytkownikiem w niniejszym dokumencie określa się każdą osobę odwiedzającą serwis/logująca się do serwisu internetowego.
 • 2

Gromadzenie danych i wykorzystywanie danych

 1. Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową. Przetwarzane dane w dziennikach logów są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów kontroli bezpieczeństwa serwisu.
 2. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  W plikach logów serwera WWW przechowujemy informacje, które umożliwia serwer.  
 3. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami, nawet wtedy, gdy mają indywidualny adres IP, przeglądającymi serwis internetowy. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie mogą być analizowane pliki z logami w celu określenia następujących kwestii: które podstrony odwiedzane są najczęściej; jakie przeglądarki stron WWW są stosowane oraz czy struktura strony nie zawiera błędów itp.
 4. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem.
 5. Pliki cookies umieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu są używane do obsługi sesji (logowanie do serwisu) oraz zapamiętania czy przeczytana została informacja dot. plików cookies.
 6. Narzędzie Google Analytics (dalej Google) pomaga nam analizować, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony. Google wykorzystuje pliki cookies do zbierania standardowych informacji rejestrowanych w internecie i informacji o zachowaniu użytkownika.  Informacje generowane przez dany plik cookie o sposobie korzystania przez Państwa ze strony internetowej, w tym Państwa adres IP, są przesyłane do Google. Następnie informacje te są wykorzystywane do oceny użytkowania strony internetowej przez odwiedzających oraz wygenerowania dla nas raportów statystycznych na temat aktywności na stronie internetowej. Nie wykorzystujemy narzędzia analizy statystycznej do namierzania odwiedzających naszą stronę. Nie podejmujemy też próby powiązania adresu IP z tożsamością użytkownika serwisu. Jeżeli nie interesuje Państwa zbieranie informacji i wykorzystywanie ich przez Google Analytics, mogą Państwo zainstalować
  w swojej przeglądarce dodatek out-out. Zdolność Google do wykorzystywania
  i udostępniania informacji zbieranych przez Google Analytics na temat Państwa odwiedzin na stronie jest ograniczona przez Warunki świadczenia usług Google Analytics oraz Politykę prywatności Google.
 7. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem i jako dowodowy, jeśli dochodzi o próby ataku hackerskiego na serwis. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobą upoważnioną – Operatorem serwisu i organy ścigania.

 

 • 3

Mechanizm cookies na stronie internetowej www.chlebolubni.pl

 1. Serwis internetowy używa plików HTTP cookies.
 2. Każdy Użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez Administratora informacji o których mowa w ustępie § 2 zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy
  z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.).
 • 4

W jaki sposób zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies

 1. Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies. Tym samy, Użytkownik odwiedzający nasz serwis, poprzez ustawienia oprogramowania wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookies w wyżej wskazanym zakresie i celach. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać poprzez zmianę ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że wyżej wymienione informacje mogą być zamieszczane i przechowywane
  w urządzeniu końcowym.
 2. Z poziomu przeglądarki internetowej z której Użytkownik korzysta możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies, czyli czynności typu:
 1. zaakceptowanie obsługi cookies, co pozwala na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 2. zarządzanie plikami cookies na poziomie wybranej witryny;
 3. określanie ustawień dla różnych typów plików cookies, na przykład akceptowania plików stałych albo sesyjnych itp.;
 4. blokowania lub usuwania cookies.
  1. Informujemy, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies i innych podobnych technologii może wpłynąć na uniemożliwienie korzystania z niektórych funkcjonalności dostępnych w naszym serwisie.
  2. Można samodzielnie dokonać zmian ustawień plików cookies wykonując następujące czynności w poszczególnych rodzajach wyszukiwarek internetowych:
 5. Google Chrome: Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję;
 6. Internet Explorer: Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję;
 7. Mozilla Firefox: Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję;
 8. Opera: Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję;
 9. Safari: Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
 • 5

Odnośniki do innych stron

 1. Serwis internetowy zawiera odnośniki do portalu: https://www.facebook.com/chlebolubnipiekarnia

Administrator i operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach internetowych, do których następuje przekierowanie. W związku z tym warto, aby Użytkownik po przejściu na inne strony internetowe, zapoznał się z polityką prywatności tam obowiązującą.

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu www.chlebolubni.pl
 • 6

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej Polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych zapisów.

 

Klauzula informacyjna dla konsumentów i kontrahentów

 1. Zgodnie z art. 13, art. 26 i art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO") informujemy o tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz informujemy iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Chlebolubni sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20A, 05-420 Józefów
 2. Administrator wykonawczy wyznaczył jednego wspólnego Inspektora Ochrony Danych, dostępnego pod adresem mailowym: iod@chlebolubni.pl. We wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
 3. Dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytania, zgłoszenia, rezerwacje, na podstawie prawnie usprawiedliwionego celu administratora.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom: obsługa systemu IT - GRUPA AMBER Artur i Aneta Dudek sp. J.; hosting – home.pl; 
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dotyczy osób objętych obsługą realizacji zamówień. Dostawcy systemu e-commerce, do których przekazywane będą dane mogą działać w krajach, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych, jak w kraju obsługi zamówień. Podejmowane są jednak wszelkie konieczne działania, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony przekazywanych danych osobowych, w tym zobowiązanie podmiotów zlokalizowanych w państwach trzecich do zapewnienia ochrony na mocy umów podpisywanych na wzorze Standardowych Klauzul Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, co pozwala zniwelować ryzyko różnic
  w standardach ochrony danych osobowych.
 6. Podane dane nie będą profilowane ani poddawane procesom automatyzowanego podejmowania decyzji.
 7. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia obsługi zgłoszenia oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 8. Przysługuje Pani/Pana prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia, a także przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 9. Przysługuje Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych jest niezbędne do sprawnej obsługi zgłoszenia, a ich niepodanie uniemożliwi jego zrealizowanie.